INVESTIČNĚ ZLATO A STRIEBRO - platby a fixácie cien

INVESTIČNĚ ZLATO A STRIEBRO - platby a fixácie cien

Ak je možné produkty kúpiť na dobierku, platíte fixované ceny v čase objednávky.

Ak objednávate produkty, ktoré nie je možné zaslať na dobierku, máte nasledovné možností:

1. Bankovým prevodom

2. Vkladom v hotovosti na náš účet v pobočke Tatra Banky

Hodnota tovaru menej ako 20.000,-€: Fixáciu ceny ponúkame k momentu potvrdenia objednávky, podmienkou je úhrada zálohovej faktúry vo výške 100% z hodnoty objednávky do 60 minút od potvrdenia objednávky v zmysle a podľa znení Obchodných podmienok. 

Hodnota tovaru viac ako 20.000,-€: Fixáciu ceny ponúkame k momentu potvrdenia objednávky, podmienkou je úhrada zálohovej faktúry vo výške 10% z hodnoty objednávky do 60 minút od potvrdenia objednávky. Následne potom do 24 hodín od povrdenia objednávky je splatných zostávajúcich 90% hodnoty objednávky v zmysle a podľa znení Obchodných podmienok. 

Daňový doklad je vystavený k dátumu odovzdania tovaru, ktoré garantujeme do 7 pracovných dní od povrdenie objednávky v zmysle a podľa znení Obchodných podmienok.

Ak objednáte tovar s osobným prevzatím a úhradou na našej prevádzke v Stupave do výšky hotovostného zákonného limitu, cena je zafixovaná 24 hodín od objednania. Objednávku je potrebné do 24 hodín od povrdenia objednávky vyzdvihnúť. 

Objednávky investičných produktov je možné zadávať v obchodných hodinách - teda v pracovných dňoch od 9:00 - 16:30. Tieto budú spracované za aktuálne ceny.  Objednávky prijaté mimo obchodných hodín budú spracované nasledovný pracovný deň od 9:00 do 9:30. Objednávka bude vybavená za aktuálne ceny v dobe spracovnia, maximálne za ceny z objednávky kupujúceho. Ak budú v dobe spracovania aktuálne ceny produktov vyššie, objednávka nebude akceptovaná a kupujúci bude informovaný o zvýšenej cene spôsobenej výhradne cenou komodity na svetových trhoch. Ak bude kupujúci súhlasiť s navýšenou cenou, bude objednávka platná za túto zvýšenú cenu. Ak nebude kupujúci s navýšenou cenou súhlasiť, objednávka sa automaticky zruší.