INVESTIČNÉ ZLATO A STRIEBRO - ako sú tvorené naše ceny

Ako sú tvorené naše ceny na investičné produkty?

Drahé kovy podliehajú samozrejme rovnako ako iné komodity neustálemu kolísaniu cien. Naše ceny sú vždy závislé výhradne od cien na svetových trhoch. Naši dodávatelia, svetoví producenti odvodzujú svoje predajné ceny tiež od cien na svetových trhoch. Naše ceny sú neustále online každých 10 minút aktualizované podľa cien danej komodity na burze. Cena, ktorú vidíte na našom e-shope je konečná kúpna cena v danom okamžiku. Táto vaša kúpna cena, ktorú si pevne zafixujete naším potvrdením vašej objednávky a vašou úhradou zálohovej faktúry je nami zafixovaná priamo u producenta (Munze Osterreich). Týmto dochádza k uzatvoreniu kúpnej zmluvy a Vy máte istotu, za koľko nakúpite investičný produkt v zaručenej kvalite pochádzajúci priamo od zahraničného producenta.

Vieme, že zlato má vždy svoju cenu a žiadny investor nie je tak bohatý, aby mohol investovať do zlata, u ktorého nemá garanciu kvality a likvidity. Netvrdíme, že sme najlacnejší na trhu. Môžeme však svojim klientom sľúbiť, že im budeme vždy ponúkať výhodnejšie ceny v porovnaní so serióznou konkurenciou a vždy nadštandardný servis, na ktorý sú klienti zvyknutí v západnej Európe a USA.

Upozorňujeme, že nikdy a v žiadnom prípade neponúkame tovar od priekupníkov ani neuvádzame ceny, ktoré sú nezyselne nižšie než je cena samotnej komodity na burze.

Vyhradzujeme si právo odstúpiť od kúpnej ceny v prípade, že by vývoj ceny za tých niekoľko minút medzi odoslaním objednávky a nami vytvorenou fixáciou ceny u výrobcu predstavoval likvidačnú zmenu kurzu ceny. Nepredpokladáme, že by takáto situácia mohla niekedy nastať.

Objednávky investičných produktov je možné zadávať v obchodných hodinách - teda v pracovných dňoch od 9:00 - 16:30. Tieto budú spracované za aktuálne ceny.  Objednávky prijaté mimo obchodných hodín budú spracované nasledovný pracovný deň od 9:00 do 9:30.